Posters

Nytt för i år är att vi har posterutställning!

Vi ser det som en stor fördel att sprida goda idéer till varandra. Idéer som i slutändan gagnar personen som fått hjärtstopp och personerna runt.

Tveka inte att dela med dig. Vi vill rikta oss brett. Det ska vara inom HLR-området som till exempel projekt för utveckling/förbättringar, spridning av utbildning, osv.

Skriv max en A4 sida med Titel på postern, Bakgrund (varför kom idén), Syfte (vad tänkte ni göra), Metod (hur gjorde ni) o Resultat (vad blev resultatet).

Skriv även namn, telefon och mail som vi kan nå er på.

Posterutställningen kommer finnas på kongressen i direkt anslutning till utställningen. Att komma med en poster innebär att man har rätt att hänga upp en affisch på anvisad plats. Postern ska vara maximalt 90 cm bred och 120 cm hög. Material för att hänga upp din poster kommer att finnas på plats.

Passa på att presentera vad du gjort via en poster.

Välkommen med din ansökan!

Skicka den till:

hlr@meetx.se